best mobile web page creator

Plošné izolácie -
bentonitové matrace

Zrealizujeme pre Vás  izoláciu podzemných častí stavby bentonitovými rohožami. Realizácia je rýchla, je možná skoro za každého počasia. Výhodou je aj samoopraviteľný efekt izolácie pri prasklinách konštrukcie.  Ďalšou výhodou je lokálnosť prenikania tlakovej vody len v mieste poškodenia izolácie.

Krankenhaus Nord, Wien, AT

Plošné izolácie -modifikovaný bitumén

Rýchly a bezpečný spôsob izolovania spodnej stavby. Izolácie nieje potrebné natavovať, stačí pred použitím namiešať a aplikovať na chránené časti. Takto aplikovaný materiál má s klasickým bituménom neporovnateľné vlastnosti, má prieťažnosť až 1600 %. Na zvýšenie mechanickej odolnosti sa používa flis zabudovaný do izolácie.

Rodinný dom, Tribunswinkel, AT

Plošné izolácie - realizácia balkónov  STOPOX

Počiatočné vrstvy izolácie zamedzia prenikaniu vody do konštrukcie balkóna. Je tak chránená pred eróziou predovšetkým v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Vrchné vrstvy zabezpečujú protišmykový povrch a  prijateľný vzhľad balkóna.


Raxstrasse, Wien, AT

Plošné izolácie
- realizacia pojazdnej terasy
STOPOX

Na izoláciu pojazdových plôch parkovacých terás a podzemných garáží je použitý materiál od rovnakého výrobcu ( na výber je veľké množstvo renomovaných výrobcov), ale iných technických parametrov. Povrch musí tiež splňať požiadavky na šmyk a prijateľný vzhľad.

ČEZ Aréna, Ostrava - Vítkovice, ČR

Injektážne práce
- injektáž proti tlakovej vode

Na odstránenie nežiadúceho  vplyvu tlakovej ,  netlakovej vody a vlhkosti používame vysokotlakovú injektáž
Používané materiály:
- PU peny      
- gely              
- epoxidy       
- hydrofóbne
materiály.